Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710), a w szczególności nie wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi ani też miary i ilości (liczby) dostarczonych...
wymogom art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi ani też miary i ilości (liczby...