Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 1031/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-12

niejawnym spraw ze skarg M. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2016 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-30

ze skarg J. L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]; r.: z dnia [...]; r.: nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r...
. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-29

ze skarg J. L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r.: nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
od towarów i usług za luty 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2006...

I SA/Rz 916/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-12

niejawnym spraw ze skarg M. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2016 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

J. L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [..] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów...
i usług za luty 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr PT.1/4407-0009/12 nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

ze skarg J. L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
od towarów i usług za luty 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2006 r...

I FZ 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r., W uzasadnieniu do ww. zarządzenia wyjaśniono, że zaskarżoną decyzją organ odwoławczy uchylił w całości decyzję organu...

I SA/Ke 552/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-29

ze skarg J.L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r.: nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
od towarów i usług za luty 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 r...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-09

. L na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 7 maja 2012 r. nr [..] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. nr [..] w przedmiocie podatku...
od towarów i usług za luty 2006 r. nr [..] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr [..] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2006 r...

I SA/Ke 359/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-12

na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...].: nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2002 r. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za luty 2002 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2002 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2002 r., p o s t a n...
1   Następne >   +2   +5   +10   100