Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

I SA/Łd 451/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-12

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2020 r. znak: 0113-KDIPT1-1.4012.367.2020.2.WL UNP: 1033796 w przedmiocie podatku od towarów i usług...
w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 1. uchyla zaskarżoną...

II SO/Wa 19/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

(czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy...
zaś do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

[...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2013 roku 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
Spółce w podatku od towarów i usług za:, • październik 2013 r., - zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości 29.729,00 zł,, - nadwyżkę podatku...

I SA/Łd 390/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2014 roku 1. uchyla...
zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Z dokonanych...

I SA/Łd 391/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-15

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2015 roku 1. uchyla...
jako: skarżący) zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2015 r. oraz prawidłowo wysokość zwrotu podatku. Z dokonanych ustaleń wynika...

III SA/Wa 3095/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-02

dwa złote), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 2952 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tej opłacie., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik...

II SA/Wa 1503/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Adwokat S. D. został...
Patentowego, wynoszą 240 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat P. D. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Wa 1651/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-24

na rzecz adwokata T.M. kwotę 240 (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15