Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

do odszkodowania: wartości podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.); innych kosztów...
w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...

I OSK 542/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w kwocie 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 80/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy...

I SA/Wa 1470/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

(dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych; 3. zasądza ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę...

I OSK 1110/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

jako opłatą za samo nabycie prawa i nawet została objęta podatkiem od towarów i usług, jako należność od dostawy towaru - art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów...
i usług., B. Naruszenie wskazanych wyżej przepisów prawa materialnego poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, tj. poprzez brak ich uwzględnienia przy wydawaniu wyroku...

I SA/Wa 598/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-17

od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem innych udokumentowanych wydatków strony. Zaskarżoną decyzją...
nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku...

I SA/Wa 269/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 92,40 (dziewięćdziesiąt dwa 40/100) złotych, oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych...

I SA/Wa 154/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-23

dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa...

I SA/Wa 597/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt...

I SA/Wa 608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

pomocy prawnej kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów...
i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Zaskarżoną decyzją z [...] lutego 2011 r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po rozpatrzeniu...

I SA/Wa 1245/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100...
1   Następne >   2