Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

może być działalnością gospodarczą i jako taką obciążają ją podatki związane z jej prowadzeniem. Do podatków takich zaliczyć można podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług...
gospodarczej czy też nie, odmiennie niż w przypadku podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, w których obowiązek podatkowy powstania jedynie w przypadku prowadzenia...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

prawnych czy też podatek od towarów i usług. W tej sytuacji strona zwolniona jest od spornego podatku, co znalazło swój wraz w wyroku NSA z dnia 5 stycznia 1996 r. SA/Bk...
., Przewidziana w statucie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin możliwość prowadzenia produkcji rolniczej, przemysłu rolnego oraz usług nie jest zatem sprzeczna...

I SA/Wa 1874/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. I SA/Wa 1874/07, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...