Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Lu 1111/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-06

złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. L. Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...

II SA/Lu 1143/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-05

złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...

II SA/Lu 48/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-15

) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2017 r...

II SA/Lu 1125/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-26

zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. L. Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] r., znak...

II SA/Lu 1126/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-20

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług; III. nakazuje ściągnąć od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na rzecz Skarbu Państwa...

II SA/Lu 500/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-27

, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z [...] czerwca 2019 r., znak: [...], Lekarz Weterynarii (dalej...

II SA/Po 727/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-01

dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) tytułem podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] marca 2015 r., znak...

II SA/Łd 652/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-24

przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji. W ocenie organu II instancji w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przypadkiem wskazanym...
w całości lub w części nie zapłacił podatku (także wtedy, gdy nie miał obowiązku złożenia deklaracji), lit. b - podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji, lit. c...

I FSK 530/15 - Wyrok NSA z 2015-10-01

horyzontalną) i traktować oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe jako towary pozostające poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego...
, a zatem jako towary niepodlegające podatkiem akcyzowym w Polsce., Odnośnie drugiego zagadnienia, uznała, że jest ona upoważniona do zastosowania zwolnienia przewidzianego §...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

należnego nad naliczonym. Nadto Spółka comiesięcznie rozliczała się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast przedstawione przez Spółkę rachunki...
ze stosunków cywilnoprawnych oraz opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach., Stosownie natomiast do art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej niepodatkowe należności...
1   Następne >   2