Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Gl 1752/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Wyrokiem z 28 sierpnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1709/11 Naczelny Sąd...
, którym Sąd ten uwzględnił skargę 'A' Spółka Akcyjna w K. i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 531/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę [...] ([...]) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę [...] ([...]) złotych...
zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...