Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Gd 37/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-23

ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gdańsku na rzecz adwokata Ł. K. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 295,20 zł...
wynagrodzenie w wysokości 240 zł powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

wynagrodzenie w wysokości 240 zł powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...
o kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010 r...

II SAB/Wa 239/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

na rzecz radcy prawnego E. K. kwotę 240 zł ( słownie: dwieście czterdzieści) oraz kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100) podatku od towarów i usług, tytułem...

II SAB/Wa 256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

B. S. kwotę 240 zł ( słownie: dwieście czterdzieści) oraz kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100) podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...