Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

(dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...

I SA/Wa 54/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

dziesięć 40/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją...

I SA/Wa 474/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku...

I SA/Wa 1458/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-13

, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, oraz kwotę 17 (siedemnaście...

I OSK 1318/06 - Wyrok NSA z 2007-08-28

adwokatowi A. D. kwotę 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) zł + należny podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu...

III SA/Lu 401/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

z tytułu wieczystego użytkowania podatku od towarów i usług stanowi quasi wypowiedzenie, o jakim mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatem...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), użytkowanie wieczyste nie podlegało w ogóle opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., Od dnia...

I SA/Wa 1666/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Decyzją z dnia...

I SAB/Wa 140/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-14

, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. J. M. (dalej powoływana...

I SAB/Wa 312/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

./, według którego termin przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest terminem...
1   Następne >   2