Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

III SA/Łd 518/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

złożenia przez A Spółka z o.o.: deklaracji VAT-7 dla potrzeb podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2011r., pism z dnia 9 lipca 2012r. i 18 maja 2016r. ( k- 20 akt...
/ złożona w dniu 5 czerwca 2011r. korekta deklaracji VAT-7 dotycząca podatku od towarów i usług za październik 2011r., w której wykazano podatek do zwrotu na rachunek bankowy...

I SA/Gd 991/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-11

listopada 2016 r. obejmujący nieuregulowany podatek od towarów i usług za lipiec 2007 r. w wysokości należności głównej 630,- zł,, - nr [...] z dnia 21 listopada 2016 r...
. obejmujący nieuregulowany podatek od towarów i usług za sierpień 2007 r. w wysokości należności głównej 426,- zł,, - nr [...] z dnia 21 listopada 2016 r. obejmujący...

I SA/Gl 1318/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-10

zaległość w podatku od towarów i usług, wynikającą z deklaracji VAT-7D za czwarty kwartał 2014 r. w kwocie [...] zł plus odsetki za zwłokę;, - nr [...] obejmujący...
, polegającą na jej wszczęciu co do wierzytelności objętej układem. Zaznaczyła, że tytuł wykonawczy obejmujący zaległość w zapłacie podatku od towarów i usług dotyczy...

II FSK 1909/15 - Wyrok NSA z 2017-07-11

w kwocie 67.670 zł wysokość zobowiązań skarżącego w podatku od towarów i usług za styczeń 2010 r., a także na kwotę 628.540 zł z odsetkami w kwocie 155.464,69 zł wysokość...
zobowiązania skarżącego w podatku od towarów i usług za luty 2010 r. Dnia 27.12.2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. wystawił tytuły wykonawcze, obejmujące te zaległości...

III SA/Łd 645/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-15

. wystawił na A, Sp. z o.o.:, 1. zarządzenia zabezpieczenia z dnia 2 sierpnia 2019 r. o numerach:, • [...] obejmujące należność z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień...
2016 r., • [...] obejmujące należność z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2016 r.,, • [...] obejmujące należność z tytułu podatku od towarów i usług...

I SA/Op 96/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-06

w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2015 r., wraz z zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2015 r. Nr [...] o zajęciu wierzytelności z rachunku B S.A. I Oddział...
dalej 'Op.'), tj. poprzez zaliczenie na poczet tego zobowiązania części nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2013 r. Ponadto pełnomocnik Spółki podniósł...

III SA/Wa 98/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

') na podstawie tytułów wykonawczych z dnia [...] grudnia 2016 r. o:, - nr [...] i [...] obejmujących należności z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r...
, że zobowiązania podatkowe E. Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za miesiące grudzień 2010 r. marzec, czerwiec i wrzesień 2011 r. w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010...

III SA/Łd 45/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-10

: [...], [...], [...] i [...] obejmujących należność z tytułu podatków od towarów i usług za czerwiec, lipiec, wrzesień 2008 r., maj 2009 r., sierpień 2010 r. i styczeń...
wynikało, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w A. 30.04.2013 r. wystawił na J. W. zarządzenie zabezpieczenia Nr [...], obejmujące należności w podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 1864/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

: [...]i[...], obejmujących należności z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. oraz marzec, czerwiec i wrzesień 2011 r., [...],[...]i[...], obejmujących należności...
., W uzasadnieniu wskazał, że zobowiązania podatkowe E. Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za miesiące grudzień 2010 r., marzec, czerwiec i wrzesień 2011 r., w podatku...

I SA/Gl 1279/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

nr [...] obejmującego zaległość w podatku od towarów i usług za marzec 2013 r., Przywołane na wstępie postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., W dniu 23 maja...
likwidacyjnej w B. tytuł wykonawczy o nr [...] obejmujący zaległość z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2013r. w kwocie [...] zł, plus odsetki za zwłokę, nadając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100