Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I FZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r. i 2009 r. postanawia: oddalić zażalenie I FZ 60/16, Uzasadnienie...
r., w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r., i 2009 r. S.J. i M.M. wnieśli o dopuszczenie ich do udziału w sprawie, jako byłych...

I SA/Ol 644/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-03-31

., nr: '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za II i IV kwartał 2015 r. oraz za II kwartał 2016 r. postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie R K. R K (dalej...
postanowienia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług., W motywach wniosku podano, że wynik postępowania sądowego dotyczy...

I FPS 5/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-12

I SA/Kr 393/15 w sprawie ze skargi A. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
grudnia 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2007 r., Od powyższego wyroku skarżąca wywiodła skargę kasacyjną, wnosząc o uchylenie...

I FSK 870/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Skarbowej w K. z dnia 9 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia uwzględnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym...
., sygn. akt III SA/Gl 179/15, w sprawie ze skargi T.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 9 grudnia 2014 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I FSK 1013/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Skarbowej w K. z dnia 8 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia uwzględnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym...
., sygn. akt III SA/Gl 189/15, w sprawie ze skargi I.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 9 grudnia 2014 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I FPS 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

w W. z dnia 28 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2006 r...
do kopiowania utworów oraz czystych nośników (tzw. podmiotów zobowiązanych), stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

I FSK 572/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-12

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień...
w Szczecinie z 31 sierpnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2009 r., Od powyższego wyroku Spółka wniosła skargę kasacyjną...

I FPS 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L.) z dnia 30 czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. postanawia...
w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. Postępowanie zainicjowane powyższym postanowieniem zostało zarejestrowane pod sygnaturą I FPS 1/18., 2...

I SA/Po 713/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

niejawnym sprawy ze skargi D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r. 1. dopuszcza...
. z dnia [...] r., nr [...], mocą której określono ww. spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r. w wysokości [...] zł oraz podatek do zapłaty...

I FPS 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Administracji Skarbowej w L.) z dnia 30 czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. postanawia odmówić dopuszczenia...
Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1032/15, wydanego w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...
1   Następne >   2