Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 875/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-30

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynagrodzenie w kwocie [...] ,która obejmuje kwotę [...] złotych powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług - tytułem kosztów...
, która zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w rozporządzenia wynosi 240 złotych, uwzględniając podwyższenie opłaty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Sz 517/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-04

dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) obejmującą kwotę należnego podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki...
. na rzecz adwokata K. M. kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) obejmującą kwotę należnego podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej...

IV SA/Po 478/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-08

) stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej Decyzją z dnia...
(Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł podwyższone o kwotę 55,20 zł stawki podatku od towarów i usług przewidzianej...

III SA/Łd 726/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-24

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Decyzją...
przez adwokata z urzędu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 18 ze zm.). Obejmuje ono kwotę 240 zł, podwyższoną zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia o kwotę podatku od towarów i usług...

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

osiemdziesiąt) złotych plus należny podatek od towarów i usług, a na rzecz adwokata A. G. wynagrodzenie w kwocie 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych plus należny podatek...
od towarów i usług oraz 17 (siedemnaście) złotych, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 21...

III SA/Łd 402/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-13

Adwokacką w Ł. przy ul. A16 kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
przed sądem administracyjnym opłata wynosi 240 zł. Ulega ona podwyższeniu (§ 4 ust. 3 rozporządzenia) o kwotę podatku od towarów i usług, którego stawka, wynosi 23...

III SA/Łd 63/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-06-23

dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu S. G. i nakazuje...

II SA/Go 859/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-13

podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu. Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art. 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 21...

III SA/Kr 1170/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-10

z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Pismem z dnia 8 lipca 2013 r., znak: [...], Prezydent...

II SA/Sz 875/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

adw. J. S. kwotę [...] złotych, w tym podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia (...) numer (...) Prezydent...
1   Następne >   +2   +5   +10   17