Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

VIII SA/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT, podczas gdy wskazany wyżej przepis ustawy o cenach mówi, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT), zatem stawki...
towarów i usług bowiem cena towaru lub usługi nie obejmuje podatku VAT tylko wtedy, gdy te nie są takim podatkiem obciążone. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

I SA/Bk 759/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę i w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny'. Rada Gminy...

I SA/Bk 1243/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-05

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
za towar lub usługę., W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru, (usługi...

I SA/Bk 1235/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-11

, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów lub usług oraz podatkiem akcyzowym. Zdaniem autora skargi pojęcie 'górna stawka' odpowiada...

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

II SA/Go 796/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

jest również uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towaru i usług. Podkreślił również, iż w dalszej kolejności następować będzie konkretyzacja tej opłaty w odniesieniu...
, odrębnych , uwzględnia się podatek od towarów i usług. Podkreślał, iż ustawy o cenach, nie stosuje się jedynie wówczas, gdy dochodzi do obrotu pomiędzy osobami...

II SA/Łd 462/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-12

., II SA/GL 663/06, Lex nr 1140254). Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach 'w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków (do ceny dolicza się stawkę podatku od towarów i usług). Natomiast stawka opłaty to kwota wyrażona w pieniądzu, którą odbiorca...
odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym (w szczególności: zł/osobę/miesiąc, zł/odbiorcę/miesiąc; do stawki opłaty dolicza się stawkę podatku od towarów i usług). Innymi...

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

(do ceny dolicza się stawkę podatku od towarów i usług). Natomiast stawka opłaty to kwota wyrażona w pieniądzu, którą odbiorca usługi (odbiorca wody) zobowiązany...
(w szczególności: zł/osobę/miesiąc, zł/odbiorcę/miesiąc; do stawki opłaty dolicza się stawkę podatku od towarów i usług). Innymi słowy stawka opłaty jest więc stałą stawką płaconą...

I SA/Sz 907/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-25

do zweryfikowania podstawy i kwoty podatku od towarów i usług wykazanych w zgłoszeniu. Kwota podatku od towarów i usług wykazana w zgłoszeniu jest w prawidłowej wysokości...
ponadto sprostowania podstawy i kwoty podatku od towarów i usług przy uwzględnieniu cła antydumpingowego obliczonego wg stawki 36% wynikającej z ww. rozporządzenia...
1   Następne >   +2   4