Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Rz 217/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. o nr nr: 1. [...] 2. [...] 3. [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług...
celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7% w kwotach odnośnie: poz. 1 - 9.726,20 zł, poz. 2 - 96.155,30 zł, poz. 3 - 26.055,60 zł, cała kwota podatku...

III SA/Kr 1126/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-28

. nr [....] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu skargi oddala Na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
: [...], określającą R. A., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma A, R. A. w J (dalej skarżącym) prawidłową kwotę podatku od towarów i usług (typ - B00) w wysokości...

III SA/Kr 2125/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-13

podatku od towarów i usług z tytułu importu skargi oddala. W dniu [...] 2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego wydał następujące decyzje:, 1) znak: [...] określającą M. M...
. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A M. M. prawidłową kwotę podatku od towarów i usług (typ opłaty - B00) w wysokości 6.528,00 zł z tytułu importu towaru objętego...

I SA/Rz 281/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-21

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r., nr [...] w przedmiocie określenia kwoty w podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości - oddala skargę - Spółka...
zgłoszeniu Spółka z o.o. A. zwana dalej Spółką, wykazała zerową stawkę celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego...

III SA/Kr 2053/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-21

celne uzupełniające SAD OGL [...], w procedurze uproszczonej, z zastosowaniem postanowień art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. W zgłoszeniu celnym, w polu 44...
, zgłaszający zadeklarował kod '4PL05' oznaczający procedurę uproszczoną i rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru na zasadzie wskazanego wyżej art...

I SA/Rz 286/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-14

Izby Celnej z dnia [...]grudnia 2006r. nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości - oddala skargi...
celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego w tych zgłoszeniach została zapłacona., Naczelnik Urzędu Celnego decyzjami z dnia...

I SA/Rz 233/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-21

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]grudnia 2006r., o nrnr: [...], [...], [...], [...], w przedmiocie określenia kwoty w podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości...
., W zgłoszeniach powyższych Spółka z o.o. A. , zwana dalej Spółką, wykazała zerową stawkę celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego...

I SA/Rz 205/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług oddala skargę Spółka z o.o. A. z siedzibą...
A Spółka z o.o.. zwana dalej Spółką, wykazała zerową stawkę celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%., Cała kwota podatku wykazanego w tym zgłoszeniu...

I SA/Rz 248/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-05

zobowiązania w podatku od towarów i usług - oddala skargi - Spółka z o.o. A. z siedzibą w Warszawie /dawna nazwa: A’/ dokonała:, - w dniu 3 września 2001r. zgłoszenia...
,, W zgłoszeniach powyższych Spółka z o.o. A. , zwana dalej Spółką, wykazała zerową stawkę celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego...

I SA/Rz 289/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-14

Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] nr [....] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości - oddala skargi - Spółka...
oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego w tych zgłoszeniach została zapłacona., Naczelnik Urzędu Celnego decyzjami z dnia (..) lipca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100