Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VIII SA/Wa 389/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-08

indywidualnych zezwoleń dewizowych., Pytanie nr 203, brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług jest:, A. komornik...
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W swoim odwołaniu skarżący zarzucił, że płatnikiem podatku może być także importer towaru. Komornik sądowy nie jest płatnikiem...

VI SA/Wa 485/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

nabywcy do grupy podatkowej w podatku od spadku i darowizn., Pytanie nr 203 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów...
o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Skarżący udzielił odpowiedzi 'C'. W swoim odwołaniu zarzucił...

VI SA/Wa 812/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług jest:, A. komornik sądowy,, B. urząd celny,, C. importer towarów', zostało sformułowane...
w sposób poprawny. Jego istota sprowadza się do ustalenia, który z wymienionych w propozycjach odpowiedzi podmiotów jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 18...

VI SA/Wa 981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

roszczeniem na gruncie Kodeksu pracy jest żądanie uchylenia zastosowanej wobec pracownika kary., Pytanie nr 203:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwrot...
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług następuje:, A. na dowolny rachunek bankowy wskazany przez podatnika,, B. w kasie właściwego urzędu...

VI SA/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

od czynności cywilnoprawnych, to wykluczyła tym samym, iż strony są podatnikiem podatku od towarów i usług;, 6. opinie oceniających (chodzi o oceny cząstkowe...
Zdającej, że pobranie przy projekcie podatku od czynności cywilnoprawnych wyklucza tym samym, iż strony są podatnikiem podatku od towarów i usług. Jego zdaniem Zdająca...

VI SA/Wa 2236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

przeciwko interesowi reprezentowanego klienta Komisja uznała:, 1/ obłożenie podatkiem od towarów i usług roszczeń odszkodowawczych tytułem zapłaty kar umownych za niewydajnie...
/ ustanowienie obowiązku zapłacenia podatku od towarów i usług do roszczenia odsetkowego związanego z opóźnieniem zapłacenia ceny za samochody, co dodatkowo naruszałoby...

VI SA/Wa 718/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

instancji., Odnośnie pytania nr 203 organ wskazał, iż prawidłowa według klucza odpowiedź 'A' oparta jest o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
. Organ podkreślił, że istota tego pytania sprowadza się do ustalenia, który z wymienionych w propozycjach podmiotów jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Spośród...

VI SA/Wa 800/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-07

o przyznanie za to pytanie punktu., Kwestionując nie uznanie za poprawną odpowiedź udzielonej na pytanie nr 203: 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników...
podatku od towarów i usług jest:, A. komornik sądowy,, B. urząd celny,, C. importer towaru',, odwołująca podała odpowiedź 'C' a według klucza odpowiedzi była odpowiedź...

VI SA/Wa 1686/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

dotyczącego stawek notarialnych i ustawy o podatku od towarów i usług, jak również wskazano podstawę odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem od czynności...
wynikających z art. 80 PrNot., 5) Błędnie wskazano, że podatek od towarów i usług pobrano na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

VI SA/Wa 1136/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

objęcia sprzedaży udziału należącego do spółki Genius Loci SA w likwidacji podatkiem do towarów i usług VAT. Brak ów może zaś skutkować pobraniem przez notariusza podatku...
od czynności cywilnoprawnych od dostawy towarów opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, która na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   6