Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Kr 178/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-19

adwokata B. R. kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług...
o należną stawę podatku VAT zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa...

II SA/Ke 46/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-10

(pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia 14 grudnia 2018 r. znak: [...] Wojewoda po rozpoznaniu odwołania L. K. od decyzji Kierownika...

III SA/Łd 768/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-08

20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego...

III SA/Łd 874/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-03-16

. [...] kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

III SA/Łd 316/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-13

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu S.G. z urzędu. Decyzją z dnia...

III SA/Łd 664/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-05

Kancelarię Adwokacką w Ł. przy [...] kwotę 439,20 (czterysta trzydzieści dziewięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17,00 (siedemnaście) złotych...
przyznał adwokat S.G. kwotę 439,20 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej skarżącemu z urzędu, obejmującą podatek od towarów i usług według stawki 22...

III SA/Łd 457/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-20

(dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej K...
- wynagrodzenie radcy prawnego oraz 52,80 zł - podatek od towarów i usług., B.A. ...

III SA/Łd 194/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-18

Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych...

IV SA/Wa 2194/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-08

) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją...

IV SA/Wa 2088/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa...
1   Następne >   2