Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 404/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-07

1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. obniżenie podatku następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu...
, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 404/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-07

1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. obniżenie podatku następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu...
, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01

od towarów i usług jedynie miesięcy niepomyślnych dla podatnika a pomijać miesiące dla niego korzystne., W świetle art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji, gdy z jednej faktury rozliczył podatek...

I SA/Lu 607/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-08-28

. 'K.' Spółki Akcyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Decyzją z dnia...
. określającej kwotę podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu na terytorium kraju oleju słonecznikowego surowego, dopuszczonego do swobodnego obrotu na podstawie...

III SA/Wa 930/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

Skarżąca spółka nie była zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie posiadała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby ani miejsca...
przez Skarżącą czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i orzeczenie, iż w związku z powyższym Skarżąca nie spełnia warunków określonych w par. 2 rozporządzenia...

I SA/Sz 415/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-05

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] kwietnia 2022 r...
w kwocie [...]zł., Pismem z 2 listopada 2021 r. Strona złożyła do organu I instancji wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r...

I SA/Kr 162/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-26

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2014 r. skargę oddala. Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. decyzją z dnia 4...
października 2019r. nr [...] określił D. C. w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2014r. do grudnia 2014r. zobowiązanie podatkowe/nadwyżkę podatku naliczonego...

III SA/Wr 107/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze m.) i art. 11c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Po złożeniu...

III SA/Wa 1487/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

1. Organ podatkowy, do którego wpłynął wniosek podmiotu zagranicznego o zwrot podatku od towarów i usług, może zażądać od wnioskodawcy, by ten ostatni przedstawił...
wniosku o zwrot podatku od towarów i usług bez rozpoznania oddala skargę Spółka S. GmbH z siedzibą w N. wnioskiem z dnia 20 czerwca 2003 r. wystąpiła do [...] Urzędu...

I SA/Łd 544/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-08

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe: wrzesień 2013 r. - marzec 2014 r. oddala...
z terenu kraju, czy też spoza), w zakresie w którym miał 'dostarczać' lub 'nabywać' towary, brał udział w oszustwie na gruncie podatku od towarów i usług tzw. 'karuzeli...
1   Następne >   +2   +5   +10   100