Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 2250/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

do ponownego rozpoznania ,, 2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z podatkiem od towarów i usług w obowiązującej...

II OSK 2845/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

procesowego wraz z podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości., Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z 30 sierpnia...

II OSK 102/16 - Wyrok NSA z 2016-10-11

rozpoznania,, 2) zasądzenie kosztów postepowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości...

II OSK 2657/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego podług norm przepisanych wraz z podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości, 3...

II OSK 2846/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

od towarów i usług w obowiązującej wysokości;, 3) przeprowadzenie rozprawy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30...
Wydziałowi Zamiejscowemu w Radomiu,, 2) zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z podatkiem...

II SA/Łd 527/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-04

240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększonej o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. LS...

II SA/Łd 824/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-31

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. LS Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. decyzją z dnia...
Administracyjnego w Łodzi adwokat E. L. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ulicy [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek...

II SA/Łd 1018/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-31

prawnemu B. R. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w S., ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem kosztów...

II SA/Łd 17/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

) złotych, powiększone o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. a.bł. Decyzją z dnia...

II SA/Łd 1016/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-23

B. R., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w S. przy ulicy [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem kosztów...