Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SAB/Lu 41/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-05

, dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej, płaci podatki od nieruchomości. Wyjaśnił, że uregulowania stanu prawnego domaga się m.in. przez Zarząd Powiatu od wielu lat...
. sprawy ze skargi J. O. na bezczynność Zarządu Powiatu w O. L. w przedmiocie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę I. zobowiązuje Zarządu Powiatu...

IV SA/Gl 36/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-09

elektryczną (181,58 zł), podatek od nieruchomości (123 zł - należność za kwartał, co daje na miesiąc 41 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (198,77 zł oraz 89,99 zł...

IV SO/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-23

elektryczną (181,58 zł), podatek od nieruchomości (123 zł - należność za kwartał, co daje na miesiąc 41 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (198,77 zł oraz 89,99 zł...

I SA/Bk 168/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-04

, podatek od nieruchomości - 133 zł. Wskazane we wniosku mieszkanie jest zajmowane przez syna skarżącej, który pozostaje na jej utrzymaniu, zaległości z tytułu utrzymania...
); decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (k. 195); wezwania do zapłaty, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego; powiadomienie o zamiarze...

I SA/Bk 168/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-03

. W. ponosi wydatki roczne: ogrzewanie 3.000 - 4.000 zł, podatek od nieruchomości - 133 zł. Wskazane we wniosku mieszkanie jest zajmowane przez syna skarżącej...
podatku od nieruchomości (k. 195); wezwania do zapłaty, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego; powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostawy energii...

II SA/Bk 36/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

[...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Starosty Powiatu S...
bezprzetargowej na czas oznaczony nieruchomości gruntowej Powiatu S. Na jej mocy przeznaczono do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony na okres...