Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SA/Wr 118/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, czynsz, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, raty kredytów i pożyczek) ze wskazaniem w jakiej wysokości...
skarżący i jego żona ponoszą te koszty; zeznania podatkowego za [...] r.; ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości rolnej, opisanej w rubryce nr 7.1...

IV SA/Wr 754/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

. Z nadesłanych rachunków wynika, że wydatki związane z utrzymaniem rodziny wynoszą: IV rata podatku od nieruchomości [...] zł, Internet [...] zł, telewizja [...] zł, energia...
[...] zostało zlikwidowane z powodu pobierania opłat przez bank za jego prowadzenie. Skarżący podał ponadto, że nie posiada żadnych nieruchomości ani też oszczędności...

IV SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-20

wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
, wskazując jednocześnie, że przeciętne miesięczne koszty utrzymania nieruchomości - domu o powierzchni 170 m 2 posadowionego na działce o powierzchni ... m 2 - wynoszą około...

IV SA/Wr 535/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

na mieszkanie. Mąż posiada samochód, rok produkcji [...], o wartości około [...] zł. Dodała, że posiada mieszkanie o powierzchni [...] m2 i nie posiada innych nieruchomości...
z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczna, wodę, telefon, leki, czynsz, podatki, telewizja i inne), zaświadczenia o wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto...