Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-11

, a ponadto nie posiada nieruchomości, a w związku z tym nie uiszcza należnego w takim wypadku podatku od nieruchomości., Natomiast odnosząc się do podnoszonej przez skarżącego...
. Skarżący wyjaśnił, że wyszczególnione wydatki w ogólnej kwocie 1690 zł - są stałe i niezbędne. Ponadto wskazał, że z wynagrodzenia zobowiązany jest opłacać podatki...

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-28

zobowiązany jest opłacać podatki inne należności, w tym ubezpieczenie, w kwocie '[...]' zł. Podał też, że ponosi wydatki nieplanowane, związane z nauką, ubiorem, czy stanem...
wydatków skarżący zaliczył potrącaną mu z wynagrodzenia kwotę na podatki i ubezpieczenie, która jest odliczana od wynagrodzenia brutto. Natomiast skarżący określił...