Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I SAB/Gl 11/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-23

w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010 wraz z ich oprocentowaniem 1) stwierdza, że Wójt Gminy G. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem...
prawa, 2) zobowiązuje Wójta Gminy G. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 w terminie 30 dni od otrzymania...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

I SA/Lu 629/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację...
2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na podstawie Uchwały nr [...] Rady Gminy...

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy S. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę I. Stan sprawy...
z powyższym jest w tym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości. Zespół elektrowni wiatrowych położony w Gminie [...] składa się z 4 elektrowni wiatrowych...

I SA/Lu 409/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-07-05

indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W zaskarżonej interpretacji indywidualnej Wójt Gminy (organ...
) ocenił, że nie jest prawidłowe stanowisko E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. (spółka) dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2017 r. nie całej...

I SA/Łd 429/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-26

. polegające na tym, że od dnia 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nadal podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych (tj. fundamenty...
z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie zdarzenia...

I SA/Gd 666/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-29

'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy U. z dnia 12 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. 'A' Sp...
interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od nieruchomości od części składowych elektrowni wiatrowych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...

III SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-17

. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy S. z dnia 20 grudnia 2016 r. nr KS.310.1.2016 w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę H. sp...
. z o.o. z siedzibą w W. (dalej też 'Skarżąca', 'Wnioskodawca' albo 'Spółka') złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 1322/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G.P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:, A Sp. z o.o. (dalej 'wnioskodawca' lub 'Spółka...

I SA/Gd 733/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-05

indywidualną Wójta Gminy z dnia 23 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. 1. 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej jako 'Skarżąca...
podatku od nieruchomości od 2017 roku w związku z wejściem w życie w/w ustawy., W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: 'Czy w stanie prawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100