Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 3233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

- w wysokości 1286 zł netto., Skarżąca wymieniła następujące wydatki: opał - 590 zł, podatek od nieruchomości - 600 zł (rocznie), energia elektryczna - 250 zł (na dwa miesiące...
jakie są źródła ich utrzymania (zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych), - czy posiadają jakikolwiek majątek (nieruchomości, zasoby pieniężne), jeżeli tak, należy wykazać...

IV SA/Wa 1898/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

dla psów i kotów 150 zł miesięcznie. Kwota 5.000 zł rocznie wydatkowana jest na węgiel i drewno na opał. Podatek rolny i podatek od nieruchomości wynosi 359 zł rocznie...
nie przynosi dochodu., N. D. ponosi koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania. Wedle kopii dowodów wpłat zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczki...

IV SA/Wa 2680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

[...] w miejscowości [...], nie ma formalnie (tj. w ww. ewidencji) nadanego numeru adresowego,, - w bazie podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego...
', a nie na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy., W sprawie organ - wobec powziętej wiedzy o niezabudowanej nieruchomości, tym samym powzięciu wątpliwości...

V SA/Wa 1746/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

, telefon, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości. Oprócz tego płaci na ubezpieczenie domu - ... zł rocznie, ubezpieczenie samochodu - ... zł rocznie, przegląd...
. ... m- oraz samochód osobowy. Koszty utrzymania domu wynoszą miesięcznie ... zł, (woda, gaz, prąd, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, ogrzewanie...

IV SA/Wa 1101/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

miesięczne: energia elektryczna - 30 zł, wyżywienie - ok. 400 zł, środki czystości - ok. 50 zł oraz kwartalne: podatek od nieruchomości - 54 zł. Jest właścicielem domu...
o pow. 80 m2, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności pieniężnych czy przedmiotów wartościowych., Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art...

IV SA/Wa 3584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

przeciwnie skarżący prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza należne podatki. Na [...] zaś skarżący nie pozostawił żadnych nieruchomości, nie ma rodziny...
nieruchomości, które posiadał w kraju pochodzenia., Dalej organ wyjaśnił, że zgoda na pobyt ze względów humanitarnych nie jest udzielana na wniosek, lecz podlega...

II OSK 1436/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

gospodarczą i odprowadza należne podatki. Na Ukrainie zaś skarżący nie pozostawił żadnych nieruchomości, nie ma rodziny, jak również szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy...
działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów, a córki podjęły naukę w szkole. Ponadto na Ukrainie toczy się wojna. Sprzedał wszelkie nieruchomości...

IV SA/Wa 3566/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

skarżącej nie obciąża skarbu państwa (nie korzysta że świadczeń) a wręcz przeciwnie skarżąca prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza należne podatki...
. Na [...] zaś skarżąca nie pozostawiła żadnych nieruchomości, nie ma rodziny, jak również szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy dla zapewnienia sobie i swojej rodzinie - w szczególności...

II OSK 1435/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

należne podatki. Na Ukrainie zaś skarżący nie pozostawił żadnych nieruchomości, nie ma rodziny, jak również szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy dla zapewnienia...
pkt 1 ustawy kwestia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, adaptacji dzieci uczących się w Polsce, sprzedaży nieruchomości na terytorium Ukrainy...

IV SA/Wa 1089/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

, nie wykonywał pracy na terytorium Polski w 2015 roku, nie rozliczał się z urzędem skarbowym poprzez deklarację PIT za 2015 rok, nie zalega z uiszczaniem podatków...
(np. umowa najmu) uprawniającego do zamieszkiwania, dysponowania nieruchomością mieszkalną., 2. Naruszenie przepisów postępowania tj. art. 10 § 1 zd. 2 kpa w sposób, który mógł...
1   Następne >   3