Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 2081/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

za wodę 26 zł miesięcznie, podatek rolny i podatek od nieruchomości- 168 zł za rok, zakup biopreparatu do oczyszczalni- 76 zł na 6 miesięcy, wywóz nieczystości- 150 zł...
depozytowych - dostępna kwota 132,80 zł, słabo czytelną fakturę VAT nr [...], decyzję w zakresie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości, rachunek za wodę, zlecenie...

II SA/Wa 1177/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

, która z tytułu umowy o pracę otrzymuje 2.500 zł netto (3.490 zł brutto). Skarżący oświadczył, że posiada dom o powierzchni 154 m2 z garażem, nieruchomość rolną...
, za wodę - średnio 17 zł miesięcznie, za wywóz śmieci - 30 zł, za internet - 39 zł, za przedszkole córki - 224 zł. Ponadto oświadczył, że podatek rolny z podatkiem...

II SA/Wa 2081/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

biopreparatu do oczyszczalni - 100 zł za 6 miesięcy, podatek rolny wraz z podatkiem od nieruchomości - 168 zł rocznie., Do wniosku dołączył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy...
zatrudnienia w wysokości 3.300 zł brutto - 2.300 zł netto) i córką (ur. w 2011 r.)., Oświadczył, że posiada dom z garażem, o powierzchni 154 m2, nieruchomość rolną o powierzchni...

II SA/Wa 2081/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-10

do oczyszczalni - 100 zł za 6 miesięcy, podatek rolny wraz z podatkiem od nieruchomości - 168 zł rocznie., Z kolei ze złożonego przez skarżącego wyciągu z posiadanego rachunku...
, nie ma oszczędności oraz możliwości wzięcia kredytu., Do składników majątku skarżący zaliczył dom z garażem, o powierzchni 154 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,15 ha...

II SA/Wa 380/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-07

m2 oraz udział 1/3 w stumetrowym domu, ponadto nie posiada innych nieruchomości ani oszczędności., W uzupełnieniu wniosku złożyła następujące dokumenty:, - kserokopię...
PIT-37 za 2012 r. o wysokości osiągniętego dochodu wraz z informacją o odliczeniach od dochodu i od podatku,, - kserokopię ugody zawartej z ojcem dziecka przed Sądem...