Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 1377/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

oraz nieuwzględnienie przy naliczaniu podlegającej zwrotowi kwoty pomocy finansowej zaliczki na poczet podatku dochodowego., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na podstawie art...
w Warszawie, w której zarzucił organowi naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na bezpodstawnym pobraniu od niego podatku...