Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II OSK 25/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Województwa Świętokrzyskiego uchwalił przyjęcie do realizacji w latach 2006 - 2007 zadania inwestycyjnego pn. 'Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul...
świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i nie daje uprawnień kierownictwu szpitala w zakresie modernizacji nieruchomości z przeznaczeniem na leczenie psychiatryczne...

III SA/Wr 314/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

na podstawie kilku umów o świadczenie usług publicznych odpowiednio podzielone), e) podatek dochodowy (ze względu na fakt, że zakładany zysk przyjęty do kalkulacji zwrotu...
także jaki majątek został/zostanie przekazany na rzecz zakładu budżetowego, gdyż ww. projekt uchwały wymienia jedynie w sposób ogólny nieruchomości, budynki, budowle...

III SA/Wr 737/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

. Wnioskodawca przedstawił informacje o potencjale pożyczkodawcy w postaci nieruchomości w Polsce, która po zakończeniu inwestycji będzie mieć wartość ponad [...] złotych...
z podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wnioskodawca starał się podkreślić znaczenie zamierzonej inwestycji dla regionu...

III SA/Wr 179/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-31

nieruchomości, nie figuruje jako płatnik składek ZUS, nie prowadzi działalności pod nowym adresem przy ul. G. (jest tam wirtualne biuro), nie posiada wierzytelności, złożyła...
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku., W ocenie Sądu zastosowanie w sprawie przepisu Ordynacji podatkowej - art. 70 § 1 obarczone jest wadliwością...

III SA/Wr 382/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-24

lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,, 5)zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 - również używanych...
- w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,, 9)podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia...