Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Lu 960/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2012 r. w kwocie [...] zł, uchyliło zaskarżona decyzję i ustaliło zobowiązanie w podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Lu 961/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2013 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 959/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 962/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Lu 963/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Bd 475/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-06-27

. 'W.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015 1. uchyla...
od nieruchomości. Nadto Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości., Decyzją z [...] sierpnia 2016r. Wójt Gminy [...] odmówił Stronie...

I SA/Rz 164/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja wymieniona...
w podatku od nieruchomości za 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 rok, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2007, 2008 rok oraz za okres od 16...

I SA/Wr 659/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

. na poczet I, II, III, IV i V raty podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy...
29.890 zł i w kwocie 187 zł na poczet podatku od nieruchomości za 2011 r., Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta W. decyzją z 27 lipca 2015 r. określił A. sp. z o.o....

I SA/Wr 1037/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. o d d a l a s k a r g ę. U z s a d n i e n i e...
, W deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 1997 r. KGHM A S.A. Oddział Zakłady Górnicze A wykazała należny podatek od nieruchomości związany z posiadaniem budynków...

I SA/Sz 862/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r.: - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2010 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100