Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

IV SA/Wr 144/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-16

, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne); zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. wnioskodawcy i zeznania podatkowego...
i podatku od nieruchomości adresowana do rodziców; informacji o posiadanych środkach transportu wnioskodawcy i rodziców (należało podać markę, rocznik i wartość); dokumentów...

IV SA/Wr 231/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-31

potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości...
podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), kopie umowy wynajmu mieszkania., Pismo...

IV SA/Wr 280/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego...
za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego...

IV SA/Wr 281/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania...
podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia...

IV SA/Wr 477/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-25

, podatek od nieruchomości, czynsz najmu, alimenty, raty kredytów i pożyczek, bilety i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym...
roku akademickim skarżący będzie składał wniosek o stypendium, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego adresowana do skarżącego...

IV SA/Wr 280/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku...
od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego (dane te należało udokumentować), wyjaśnienia jaki...

IV SA/Wr 281/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego (dane te należało...

II SA/Sz 1275/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-22

czynszu za lokal w [...] w S. który wnioskodawca wynajmuje ok. [...] zł, natomiast zadłużenie z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości i z tytułu wywozu odpadów...

II SA/Bk 451/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-12

., Miesięczne wydatki rodziny skarżącego przedstawiają się następująco: kredyt hipoteczny - 529 zł, koszty ponoszone za mieszkanie - 315 zł, media - 200 zł, podatek...
od nieruchomości - 15 zł (rocznie 180 zł), ubezpieczenie mieszkania - 16 zł (190 zł rocznie), lekarstwa - 100 zł, utrzymanie samochodu ojca, z które korzysta skarżący - 42 zł...

IV SA/Wr 126/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2015 r.; decyzji...
1   Następne >   +2   +5   8