Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VII SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

jednak niektóre wydatki mogą nie pojawić się w niektórych miesiącach roku w ogóle, jak np. z tytułu opłat za węgiel czy drewno, czy też podatek od nieruchomości., Podkreślić...
dom o powierzchni 76 m ². Oświadczyła, że innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych nie posiada., W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni...

VII SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

roku w ogóle, jak np. z tytułu opłat za węgiel czy drewno, czy też podatek od nieruchomości., Strona wnosząc do Sądu skargę musi liczyć się z koniecznością poniesienia...
, że posiada dom o powierzchni 76 m ². Oświadczyła, że innych nieruchomości, oszczędności oraz przedmiotów wartościowych nie posiada. W uzasadnieniu wniosku wskazała...