Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

: podatek od nieruchomości - 150 zł, koszty energii elektrycznej - 312 zł, opłaty za wodę, ścieki oraz odpady - 160 zł, opłatę za RTV - 70 zł, opał - 500 zł, środki czystości...
nie posiadają, od 2008 r. nie otrzymują żadnych dopłat z ARiMR. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżący wymienił podatek od nieruchomości - 140,61 zł miesięcznie, opłaty...