Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 672/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

prawnego nieruchomości w trybie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w wyniku błędów w akcie notarialnym. Nie odnotował żadnych nieprawidłowości w zakresie...
odprowadzania należnych podatków., Skarżący wskazał, że wizytacje w kancelarii notarialnej poza pewnymi wspólnymi cechami co do metody ich przeprowadzania dotknięte...