Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II FSK 646/20 - Wyrok NSA z 2020-08-11

Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. nr XLV/660/2014 w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości 1) oddala...
zwolnienia od podatku od nieruchomości stwierdził nieważność § 4 i § 6 pkt 5 zaskarżonej uchwały., W wyroku sądu pierwszej instancji przedstawiono następujących stan...

I SA/Gl 1055/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-15

. nr LXII/876/10 w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 9 ust.1 pkt 3; 2...
postępowania. Przedmiotem skargi A S.A. w K. (dalej 'spółka' lub 'skarżąca') jest Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach...

I SA/Bk 761/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. nr XIV/198/15 w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach...
1 i 2 zaskarżonej uchwały W dniu 23 listopada 2015 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę nr XIV/198/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach...

I SA/Ke 68/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-20

ze skargi sp. z o.o. A. w K. na uchwałę Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
oddala skargę Rada Miasta Kielce w uchwale z 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na podstawie art. 18 ust. 2...

I SA/Gl 1106/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Radzionków z dnia 26 listopada 2009 r. nr XLVI/401/2009 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 1 lit...
. Nr XLVI/401/2009 (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2009 r. Nr 225, poz. 4499) w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 w części dotyczącej...

I SA/Ke 65/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-20

ze skargi A.O. na uchwałę Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oddala skargę...
Rada Miasta Kielce w uchwale z 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy...

I SA/Gl 1095/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Radzionków z dnia 29 października 2010 r. nr LVII/480/2010 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 1...
. Nr LVII/480/2010 (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2010 r. Nr 256, poz. 4024) w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011 w części dotyczącej...

I SA/Gl 1150/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-07

w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. nr XXXII/401/08 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 4. 1...
nr XXXII/401/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i leśnym na terenie miasta Zabrze. Prokurator, powołując się na przepisy art. 3 §...

I SA/Rz 1133/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

2014 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015 oddala skargę. Przedmiotem skargi A. (dalej zwanej jako Spółka) jest uchwała...
Rady Miejskiej w P. z [...] grudnia 2014 r. nr [...], w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r. W podstawie prawnej uchwały powołano art. 18 ust...

I SA/Gl 235/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-23

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. nr LIII/414/10 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części...
Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 266, poz. 4358) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100