Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

, podatek od nieruchomości itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby znalezienia pracy,, -czy podejmuje prace umowy zlecenia, o dzieło...
, opłatę za telefon w wysokości 80 zł, podatek od nieruchomości 20 zł miesięcznie, 50 zł na życie - cztery osoby. Wskazała, że są głęboko zadłużeni. Ponadto podała, że ojciec...

VII SA/Wa 2138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

, podatek od nieruchomości itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby znalezienia pracy,, -czy podejmuje prace umowy zlecenia, o dzieło...
, opłatę za telefon w wysokości 80 zł, podatek od nieruchomości 20 zł miesięcznie, 50 zł na życie - cztery osoby. Wskazała, że są głęboko zadłużeni. Ponadto podała, że ojciec...

VII SA/Wa 1167/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

/ domu/ lokalu (gaz, opłaty za energię, telefon, internet, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), jeśli tak należało je wyszczególnić i podać ich wysokość...
żadnych nieruchomości, oszczędności pieniężnych, papierów wartościowych, wierzytelności ani przedmiotów wartościowych powyżej 5000 złotych., Wskazał, że jego wydatki na 'życie...

VII SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

z utrzymaniem mieszkania/ domu/ lokalu (gaz, opłaty za energię, telefon, internet, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), jeśli tak należało je wyszczególnić i podać ich wysokość...
osobami'. Fakt, iż wnioskodawca nie posiada żadnych nieruchomości, nie oznacza, że nigdzie obecnie nie przebywa. Zauważyć należy, iż w aktach sprawy wnioskodawca wskazuje...

VII SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-20

za energię, telefon, internet, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), jeśli tak należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, a jeśli nie należało wskazać kto je ponosi...
, iż ' trudno uznać, żeby prowadził gospodarstwo domowe sam lub z innymi osobami'. Okoliczność, że wnioskodawca nie posiada żadnych nieruchomości, nie oznacza, że nigdzie obecnie...

VII SA/Wa 1410/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

koszty na utrzymanie domu ( gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby...
, podatek od nieruchomości 100,00 złotych rocznie., Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie podejmuje pracy z tytułu umowy zlecenia, o dzieło, nie posiada również oszczędności...

VII SA/Wa 1411/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

koszty na utrzymanie domu (gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby...
, podatek od nieruchomości 100,00 złotych rocznie., Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie podejmuje pracy z tytułu umowy zlecenia, o dzieło, nie posiada również oszczędności...