Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

od nieruchomości oraz opinii prawnej (bez daty) dotyczącej naliczania podatku od gruntów należących do tego podmiotu. Z akt sprawy wynika, że skarżący w toku postępowania...
podatku od gruntów (dot. K. [...]). W tym miejscu należy powtórnie podkreślić, co już wyżej sygnalizowano, że sąd administracyjny nie czyni w sprawie nowych/swoich ustaleń...

VI SA/Wa 2244/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

, iż skarżący jest współwłaścicielem nieruchomości, które nie służą mu do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Stąd też w pełni znajduje tutaj zastosowanie linia orzecznicza...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą posiadanie majątku, szczególnie nieruchomości w zasadzie wyłącza możliwość przyznania prawa pomocy, zwłaszcza...

VI SA/Wa 727/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

się z wykonywanych doraźnie prac fizycznych, za które dochód w skali miesiąca oszacował na kwotę 250 zł. Skarżący oświadczył, że nie posiada żadnych nieruchomości...