Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-09

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł...

I SA/Ke 413/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

na interpretacje indywidualną Prezydenta Miasta S.-K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2 punkcie; 2...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś jako zarządcy przymusowym, nie ciąży...

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości 1) stwierdza, że Prezydent Miasta Rzeszowa dopuścił się bezczynności...
przy rozpoznawaniu wniosku K. L. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości z daty [...] grudnia 2005 r., 2) przyznaje K. L. od Prezydenta Miasta Rzeszowa sumę pieniężną...

I SAB/Gl 13/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-09

w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 1. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2...
. zobowiązuje Prezydenta Miasta K. do rozpoznania wniosków strony skarżącej: z dnia 30 lipca 2018 r. o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r. wraz z oprocentowaniem...

III SA/Wa 2935/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta W. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Skarżąca (Wnioskodawca) - A.Sp. z o.o....
dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku rolnego., Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że skarżąca jest właścicielem nieruchomości objętych: księgą...

I SAB/Ol 10/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-12

Prezydenta w przedmiocie wniosku o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. J. Z. (strona, skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Olsztynie skargę na bezczynność '[...]' w przedmiocie wniosku o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r., W treści skargi strona wniosła o:, 1. stwierdzenie...

I SA/Op 47/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-30

Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie braku zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz sprawy ze skargi B Spółki z o.o....
w [...] na czynność Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie braku zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargi. Przedmiotem skarg wniesionych...

I SA/Lu 746/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-03-06

odpowiedzialnością z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości - oddala skargę. Zaskarżoną...
opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli całkowicie zamortyzowanych stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu...

I SA/Gl 1379/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-04

T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Prezydenta Miasta T. na rzecz strony skarżącej kwotę...
wniosku A Sp. z o. o. w T. (dalej jako Wnioskodawca, Spółka) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznał...

I SAB/Gl 9/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-01

nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za lata 2004-2005 1. stwierdza, że Prezydent Miasta R. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym...
naruszeniem prawa, 2. zobowiązuje Prezydenta Miasta R. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004 i 2005 w terminie 30 dni od otrzymania prawomocnego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100