Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Op 22/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-06

żywności (ok. 771 zł miesięcznie), energii elektrycznej (ok. 127 zł miesięcznie), utrzymaniem domu (tj. podatek od nieruchomości- ok. 113 zł miesięcznie, drobne naprawy...
energii elektrycznej (127 zł), woda i odprowadzanie ścieków, odpadów), podatek od nieruchomości (113,25 zł), wydatki na zakup lekarstw (ok. 300 zł, k. 11, 51 akt adm...

III SA/Łd 679/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

. uzyskany przez stronę przychód nie wystarczył na uregulowanie podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania gruntów, a stan zdrowia...
nie wystarczył na uregulowanie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania gruntów, a stan zdrowia, jak podał skarżący uległ pogorszeniu...

II SA/Wa 766/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

, podatek od nieruchomości - 6 zł, ogrzewanie we własnym zakresie (węgiel i drzewo) - ok. 200 zł, co stanowi łącznie ok. 500 zł., Mając powyższe na względzie zważono...
- 55 zł, śmieci - 30 zł, podatek od nieruchomości - 6 zł, ogrzewanie we własnym zakresie (węgiel i drzewo) - ok. 200 zł)., W ocenie referendarza sądowego, mając na względzie...

II SA/Wa 2021/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

z pomocy chirurga, okulisty, psychiatry i psychologa. Systematycznie przyjmuje leki. Skarżąca wskazała, że nie ma żadnych nieruchomości ani ruchomości o wartości powyżej...
się z zasiłku stałego w wysokości 514 zł. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżąca wymieniła: prąd 70 zł, gaz 42 zł, węgiel 125 zł, wywóz śmieci 8 zł, podatek...

I SA/Gl 582/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-05

. Dochody te nie pozwalają na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków, czego dowodzi m.in. okoliczność, iż zaległość w podatku od nieruchomości może on spłacać...
., wyciąg z rachunku bankowego jego żony (nie odnotowuje on żadnych operacji, saldo na rachunku stale wynosi 20,35 zł), potwierdzeń spłaty rat zaległości w podatku...

I SA/Sz 947/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-02

w łącznej wysokości [...] zł. Wskazał dodatkowo, że komornik potrąca mu 2% renty z powodu nieopłacania przez zobowiązanego podatku od nieruchomości. Ponadto wskazał, że zaciągnął...
od minimum egzystencji w kwocie [...] zł. W gospodarstwie domowym ponoszone były stałe wydatki związane z utrzymaniem w wysokości [...] zł, w tym podatek od nieruchomości...

I SA/Op 202/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-05

rolny i podatek od nieruchomości), faktur odnoszących się do zakupu energii elektrycznej, węgla opalowego, paliwa, wody i odprowadzania ścieków, pokwitowań wpłat...
1.660,34 zł. Jednocześnie ustalono, iż wydatki niezbędne dla utrzymania skarżącego i jego żony (związane z zapłatą podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupem...

V SA/Wa 1185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

nieruchomości gruntowej. Natomiast [...] 2016 r. wydana została decyzja Burmistrza G. M. o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za okres...
Burmistrza G. M. z [...]2016 r. tytułem podatku od nieruchomości M. S.,, • decyzja Burmistrza G. M. z [...]2016 r. tytułem wymiaru podatku od nieruchomości M. S...

V SA/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

podstawowych potrzeb życiowych. Po opłaceniu rachunków i podatku od nieruchomości, nie pozostają mu wolne środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia i zakup żywności. Nadto stan...
aktualnie miesięcznie: gaz - ok. 120 zł, woda - ok. 17 zł, energia elektryczna - ok.126 zł, podatek od nieruchomości 41 zł miesięcznie. W 2013 r. Skarżący nie korzystał z pomocy...

I SA/Op 202/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-23

) i nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha (o wartości około 5.000 zł), że ponosi wydatki związane z płatnościami za media, podatek, telefon i leczenie łącznie...
r. (podatek rolny i podatek od nieruchomości), faktur odnoszących się do zakupu energii elektrycznej, węgla opalowego, paliwa, wody i odprowadzania ścieków, pokwitowań...
1   Następne >   +2   +5   +10   100