Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 681/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia...
pieniężnej za prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej., Skarżące...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań., Omawiany zakaz...
ma być ceną całkowitą brutto, obejmującą w sobie należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Nie jest więc dopuszczalne oznaczanie ceny netto wraz...

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

) na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach),, b/ dokumentu...
, iż z nadesłanego przez skarżącego dokumentu wynika, że jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, podczas, gdy w formularzu oświadczył, że nie posiada nieruchomości...

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

(jako płatnika) na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach),, b...
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z przedmiotowej skargi. Podniósł, że jest rolnikiem, bezrobotnym. Posiada nieruchomość rolna...

II GZ 405/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach), b/ dokumentu potwierdzającego fakt...
społecznym rolników, podczas, gdy w formularzu PPF oświadczył, że nie posiada nieruchomości rolnej. Nie jest więc wiadomym, z jakiego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczenia...