Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 2843/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-21

na utrzymaniu emerytowanych rodziców. Posiada mieszkanie o pow. 45 m². Poza tym oświadczyła, że nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności pieniężnych, wierzytelności...
, czynsz za mieszkanie w wysokości 700,00 złotych, ratę podatku za działkę przy ul. [...]- 156,67 złotych, opłatę za internet w wysokości 60,00 złotych, telefon...