Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

IV SA/Wr 333/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-27

elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania...
podatkowego za 2016 r., ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego...

IV SAB/Wr 33/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-19

elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2015 r. każdego z małżonków...
, dokumenty potwierdzające ewentualne zadłużenie i zajęcie komornicze, ostania decyzja w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości, informacji o posiadanych środkach...

IV SAB/Wr 33/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-21

, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2015 r. każdego z małżonków, dokumenty...
potwierdzające ewentualne zadłużenie i zajęcie komornicze, ostatniej decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości, informacji o posiadanych środkach transportu...

IV SAB/Wr 33/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-13

z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania...
informacji o posiadanych środkach transportu, nie nadesłał ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości ani zeznań podatkowych małżonków...

IV SAB/Wr 33/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-03

, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2015 r. każdego z małżonków, dokumenty potwierdzające...
ewentualne zadłużenie i zajęcie komornicze, ostatnia decyzja w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości, informacji o posiadanych środkach transportu (należało...

II SO/Ol 20/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-19

żony z tytułu emerytury w łącznej wysokości 1.537 zł, natomiast rubryce nr 11 wskazał obowiązkowe opłaty (podatek od nieruchomości, energia elektryczna, opał, wywóz...
nr 7.1 ('Nieruchomości') wykazał dom o powierzchni 160 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,47 ha, w rubryce nr 10 ('Dochody') - dochód własny z tytułu renty i dochód...

II SO/Ol 21/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-19

żony z tytułu emerytury w łącznej wysokości 1.537 zł, natomiast rubryce nr 11 wskazał obowiązkowe opłaty (podatek od nieruchomości, energia elektryczna, opał, wywóz...
nr 7.1 ('Nieruchomości') wykazał dom o powierzchni 160 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,47 ha, w rubryce nr 10 ('Dochody') - dochód własny z tytułu renty i dochód...

IV SAB/Wr 174/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-26

bankowych, bo zostałyby one zajęte przez komornika i jest bezdomny, ma wyłączony prąd. Podatek od nieruchomości w kwocie [..] zł związku z toczącym się postępowaniem sądowym...

IV SAB/Wa 344/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-01

od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2018 rok; zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej skarżącego wydanego...
wieczystych lub kserokopii obejmujących nieruchomości bodące własnością lub współwłasnością wnioskodawcy. Również w postępowaniach przed WSA w Warszawie (sprawy o sygn. IV...

II SA/Go 800/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-06

sprzeciw. Podniosła, że dochód wyliczony przez Sąd nie jest stały, ponieważ w rozchód wchodzi podatek od nieruchomości (rocznie około 600 zł), remont wynajmowanego...
się mieszkanie o powierzchni 51 m², garaż, laboratorium dentystyczne - pokój o powierzchni 12 m², a także niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1964 m². Ponadto...
1   Następne >   +2   5