Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 147/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-12

nie jest wyjaśniona sprawa wypadku. Jest także sprawa wyłączenia męża z KRUS, sprawa egzekucji, podatku od nieruchomości i wystawionych tytułów wykonawczych, Na rozprawie 12...
, egzekucji, podatku od nieruchomości czy wystawionych tytułów wykonawczych., Materialnoprawną podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia stanowi art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy...

II SO/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, zakup butli z gazem, podatek od nieruchomości - łącznie około 300 zł miesięcznie, zakup opału na zimę - 4.000 zł rocznie...
- w wysokości 952 zł oraz emerytura jej męża - w kwocie 980 zł. Nadto oświadczyła, że posiada dom o powierzchni 80 m2, mieszkanie o powierzchni 42 m2 oraz nieruchomość rolną...

I SA/Ke 195/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-09

na bieżące utrzymanie i leczenie męża Dołączyła rachunki faktury i dowody opłat ponoszone za światło, wodę, podatek od nieruchomości i inne potwierdzające koszty utrzymania...
się w kategorii niezbędnych do egzystencji. Organ nie uwzględnił też opłat za podatek od nieruchomości do którego zobowiązana jest córka z skarżącej D. Z.. Organ nie rozważał...

I SA/Ke 359/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-27

po niskiej cenie., Wnioskodawca posiada zaległości w podatku rolnym w kwocie 44 zł i w podatku od nieruchomości w kwocie 14 zł. Nie jest zwolniony z odłogowania gruntów. Dochód...
stycznia 2017 r. wydaną przez Wójta Gminy G.umarzającą zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

I SA/Ke 192/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-25

stycznia 2022 r. wynika, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Z ewidencji księgowej wynika, że podatek jest regularnie opłacany i z tego tytułu nie widnieją...
i Gminy w B. Z. z 31 stycznia 2022 r. wynika, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości, który regularnie opłaca i z tego tytułu nie posiada zaległości. Organ...

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

podatek rolny - 9,33 zł podatek od nieruchomości -11,83 zł opał (węgiel) - 256,25 zł (faktura za rok 2018), • ubezpieczenie nieruchomości -100,50 zł, • zakup leków...
i jednocześnie zwrócił uwagę na to, że sprawa z geodezją trwa już od 2016 r. oraz, że zmiany geodezyjne miały wpływ na wymiar podatku, który za okres 6 lat wyniósł 3 000,00 zł...

I GSK 531/18 - Wyrok NSA z 2020-05-29

wydatków uwzględnił wysokość rat ponoszonych z tytułu zaległości w KRUS-ie, opłat na energię elektryczną, telefon, wysokość podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wydatki...

II SA/Wa 1907/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

, telefon i internet - 100 zł, podatek rolny - 43 zł, podatek od nieruchomości 25,50 zł. Zgodnie z oświadczeniem rodziców E. K., koszty utrzymania domu pokrywa...
zaś, iż wnioskodawczyni jest właścicielką gruntów rolnych o powierzchni 4,04 ha fiz. (4,7415 ha przelicz.). Nie posiada ona żadnych nieruchomości, maszyn rolniczych...

I SA/Ke 11/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-18

fizycznych, tj. 39,2760 ha przeliczeniowych. Dodatkowo jest podatnikiem podatku leśnego powierzchnia lasów 1,7400 ha oraz płatnikiem podatku od nieruchomości (nieużytki...

I SA/Bk 390/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-29

elektryczna - 116 zł; czynsz dzierżawny - 10 zł; podatek, od nieruchomości - 9 zł; rata spłaty kredytu - 225,54 zł; lekarstwa - 200 zł; gaz - 54 zł; wywóz nieczystości - 30...
około 670 zł (woda, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, rata spłaty kredytu, lekarstwa, gaz, wywóz nieczystości). W tym miejscu podkreślenia...
1   Następne >   +2   +5   10