Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

IV SA/Wa 415/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

(200 zł miesięcznie); opłaty za energię elektryczną (100 zł miesięcznie); opłaty za ogrzewanie gazowe (w sezonie grzewczym 3.000,00 zł); podatek od nieruchomości (450 zł...
oraz stancję dla syna, wynoszą 1.520 zł miesięcznie. Z kolei wydatki na ogrzewanie w sezonie grzewczym i podatek od nieruchomości (w skali roku) wynoszą w sumie 3.450,00 zł...

IV SA/Wa 2354/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-01

miesięcznie), ubezpieczenie domu (składka roczna 205 zł), ubezpieczenie na życie (75 zł miesięcznie), podatek od nieruchomości i podatek leśny (64 zł kwartalnie), energia...
z dnia 26 czerwca 2018 r., dowodu wpłaty z dnia 30 kwietnia 2018 r. należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego (za drugi kwartał), dowodu wpłaty...

IV SO/Wa 26/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

przez Państwa J. w tym opłaty za energię elektryczna, gaz, wodę i ścieki oraz raty podatku od nieruchomości, pochłaniają około 350 zł miesięcznie. Skarżący nie wykazał...

II SA/Wa 1502/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-02

pieniężne za podatek od nieruchomości, w celu przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej,, - faktury VAT za energię elektryczną wraz ze wskazaniem kwoty...
z Wydziału Egzekucji Administracyjnej Biura Podatków i Egzekucji Urzędu W. z dnia [...] sierpnia 2015 r. o wpłynięciu tytułu wykonawczego, obejmującego zaległe należności...

II SA/Wa 1123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o wpłynięciu tytułu wykonawczego, obejmującego zaległe należności pieniężne za podatek od nieruchomości, w celu przymusowego...
czerwca 2015 r., złożonego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w [...],, - zawiadomienia z Wydziału Egzekucji Administracyjnej Biura Podatków i Egzekucji Urzędu...

IV SA/Wa 2056/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-02

o powierzchni 17 a, a także dwudziestopięcioletni samochód osobowy [...] o wartości około 3.000 zł. Oświadczył, że nie ma innych nieruchomości, nie posiada zasobów pieniężnych...
r., zgodnie z którym skarżący i jego żona nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej;, 4. kopie czterech rocznych obliczeń podatku przez organ rentowy (PIT-40...

II SA/Wa 1887/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

: z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około...
400 zł, z tytułu opłat od nieruchomości - około 100 zł., Skarżący nie posiada oszczędności. Majątek skarżącego stanowi zajmowany lokal mieszkalny o pow. 31, 06 m2...

II SA/Wa 1889/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około 400 zł, z tytułu...
opłat od nieruchomości - około 100 zł., Skarżący nie posiada oszczędności. Majątek skarżącego stanowi zajmowany lokal mieszkalny o pow. 31, 06 m2 oraz lokal stanowiący...

IV SA/Wa 425/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-16

z żoną. Jest właścicielem mieszkania o pow. 38 m2 oraz nieruchomości rolnej o pow. 3,21 ha (0,92 ha przeliczeniowych), 'kl. 6 bez podatku i bez wartości'. Skarżący podał...