Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Inwalidów 'O.' w C. jako zakład pracy chronionej, jest z mocy ustawy zwolniona od płacenia podatku od nieruchomości. Przesądza o tym uregulowanie z art. 31 ust. 1 pkt 1...
korzyści dla pracodawcy i są poniesione między innymi ze środków z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości, do których pracodawca nabył prawo po dniu 14 maja 2004...