Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

III SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-11

informując, iż nie stwierdzono żadnych ruchomości, będących własnością dłużnika, posiadających wartość handlową i podlegających zajęciu. Egzekucja z nieruchomości...
do października 2006 r. nie miała zaległości w podatku VAT, podatku CIT, jak również nie miała zaległości z tytułu składek ZUS. W Związku z tym faktem nie istniały...