Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

II GZ 704/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

i wykazów posiadanych przez skarżącego rachunków bankowych (...), 3/ decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za lata 2014-2015, 4/ dokumentów...
i butlę gazową 300 zł, na leczenie ok. 100 zł, podatki itp. ok. 100 zł miesięcznie. Do pisma załączył decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego (52 zł)., Mając na uwadze...

V SA/Wa 344/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

stan zdrowia oraz konieczność opieki nad ciotką., W dodatkowym oświadczeniu z dnia 4 maja 2012 r. wskazała, iż ponosi wydatki na: podatek od nieruchomości - 150 zł; opłaty...
wskazała, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z ciotką, posiada dom o pow. [...] m2 wraz z garażem oraz nieruchomość rolną o pow. [...] ha, natomiast...

V SA/Wa 344/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-09

od siedziby Sądu, zły stan zdrowia oraz konieczność opieki nad ciotką., W dodatkowym oświadczeniu z 4 maja 2012 r. wskazała, iż ponosi wydatki na: podatek od nieruchomości - 150...
, majątku i dochodach wskazała, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z ciotką, posiada dom o pow. 40 m2 wraz z garażem oraz nieruchomość rolną o pow. 7,51...

V SA/Wa 330/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

, iż gospodarstwo domowe prowadzi z żoną i dwójką dzieci, posiada dom o pow. 80 m2, nieruchomość rolną o pow. 4,06 ha oraz samochód osobowy z 2007 r., natomiast...
składki ubezpieczeniowej oraz decyzji w sprawi wymiaru podatku rolnego na 2015 r., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Zasadą postępowania...

V SA/Wa 4189/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-17

prowadzi z żoną i dwójką dzieci, posiada dom o pow. 110 m2, zabudowania gospodarcze (oborę, stodołę), nieruchomość rolną o pow. 10,25 ha, a także 17 krów, 4 opasy i 4...
- 3.000 zł, podatek - za 3 miesiące 360 zł, paliwo do maszyn - rocznie 3.000 zł, nawozy - rocznie 5.000 zł., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Zasadą...

V SA/Wa 915/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

w podatku rolnym za 2011 r., kopie decyzji w sprawie dopłat do nieruchomości rolnej (ONW i OB) za rok 2010 ., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje...
, iż gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną i matką. Skarżący jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 4 ha, domu o powierzchni 110 m2, w skład gospodarstwa wchodzą...

V SA/Wa 374/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

). Wskazał, iż obecnie posiada następujące zobowiązania: podatek rolny - 4000 złotych, energia elektryczna i telefon 6000 złotych, kredyt w Banku [...] na 1 rok - 15000...
zakazu zbytu mleka w okresie od października 2008 do czerwca 2009r. Oświadczył również, iż jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 30 ha, domu o powierzchni...

V SA/Wa 2306/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

, szopa na sprzęt rolniczy), nieruchomość rolną o powierzchni około [...] ha ( w tym las i nieużytki) oraz ciągnik. Do dochodów zaliczył świadczenia emerytalne matki...
zaliczył podatek gruntowy (130 zł), koszt energii elektrycznej (150 zł), opłatę za telefon (60 zł), ubezpieczenie ciągnika (200 zł), koszt zakupu węgla (4 tony po 800 zł...

V SA/Wa 51/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

podatku PIT-40A, PIT-37, PIT-11A, PIT-11 i PIT-R, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni nieruchomości rolnych i dochodowości gospodarstwa., Rozpoznając wniosek...
żony w wysokości 510 złotych oraz dochodów z gospodarstwa rolnego w łącznej wysokości 3333 złotych. Oświadczył, że posiada dom o powierzchni ok. 150 m2, nieruchomość...

V SA/Wa 78/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

130 m2, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności i przedmiotów wartościowych. Podał również, że posiada kredyt w wysokości 8.000 złotych., W związku z tym, iż złożone...
podatku rolnego, umowy kredytowe., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych...
1   Następne >   2