Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w T. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016r. oddala skargę Decyzją z [...] marca 2020 r...
. Naczelnik Urzędu Celnego określił dla E. Sp. z o.o. (Skarżąca) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r., w kwocie [...]zł. Organ...

III SA/Lu 1036/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

, z późn. - zm. dalej jako 'RWKC') oraz art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm...
.), zażądał od S.-P. Spółki jawnej z siedzibą w M., K. Z. i D. Z., złożenia dodatkowego zabezpieczenia długu celnego w kwocie 23.161 zł oraz podatku VAT w kwocie 5.326 zł...