Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SAB/Ol 22/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-06

od nieruchomości za 2014 r., nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne za 2014 r., obliczenia podatku przez organ rentowy za 2013 r., PIT-36 za 2012 r...
finansowe, w szczególności brakuje środków finansowych na opłacenie podatków od nieruchomości (zadłużenie na dzień 31 marca 2014 r. wynosi łącznie 7009 zł)., Skarżący...

II SAB/Ol 22/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-24

w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2014 r. /k. 129/, nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne za 2014 r. /k. 130/, obliczenie podatku...
po byłem działalności rzemieślniczej - podmiotu gospodarczego '[...]''. Jak stwierdził, '(p)osiada nieruchomości w Y '[...]' kilkanaście razy próba sprzedaży, bez efektów...

I OSK 680/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

., Wnioskodawca w dalszej części wskazał, że na podstawie decyzji z [...] listopada 2011 r. nr [...] Ministra Skarbu Państwa, w/w nieruchomość, położona w J. stała...
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm., dalej ugn]. W następstwie powyższego, w ocenie wnioskodawcy...

I SA/Wa 2210/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

wskazał, że na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa nr [...], z dnia [...] listopada 2011 r. w/w nieruchomość, położona w [...] stała się przedmiotem trwałego zarządu...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W następstwie powyższego, w ocenie wnioskodawcy, Ministerstwu Zdrowia, jako trwałemu zarządcy w/w nieruchomości, przysługuje...

VII SA/Wa 525/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

, wodę, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp., Nadto Sąd poinformował skarżącego, że w przypadku niewykonania powyższego zarządzenia wniosek o przyznanie...

VII SA/Wa 526/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

.;, - wskazania stałych kosztów utrzymania związanych z utrzymaniem domu, w ciągu miesiąca - opłaty za energię, wodę, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp...

VII SA/Wa 29/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp., Nadto Sąd poinformował skarżącego, że w przypadku niewykonania powyższego zarządzenia wniosek o przyznanie prawa...

VII SA/Wa 31/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp., Nadto Sąd poinformował skarżącego, że w przypadku niewykonania powyższego zarządzenia wniosek o przyznanie prawa...

VII SA/Wa 32/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp., Nadto Sąd poinformował skarżącego, że w przypadku niewykonania powyższego zarządzenia wniosek o przyznanie prawa pomocy...

VII SA/Wa 523/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

, wodę, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz itp., Nadto Sąd poinformował skarżącego, że w przypadku niewykonania powyższego zarządzenia wniosek o przyznanie prawa...
1   Następne >   2