Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte...
nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...

I OSK 314/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy W. [...] z [...] kwietnia 1975 r. nr [...] orzekającej o odmowie przyznania odszkodowania za nieruchomość...
i 2 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) przepisy tej ustawy dotyczące odszkodowań za wywłaszczone...

VI SA/Wa 2734/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca...
organu, a nieruchomości stanowiące terminale kolejowe usytuowane na bocznicach nie są zatem zwolnione od podatku od nieruchomości, o czym napisane jest w pierwszym punkcie...

II SA/Ol 591/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-07

(w tym: kredyt, raty leasingowe, media, ubezpieczenia pojazdów, naprawy pojazdów, podatki i opłaty, zakup paliwa i materiałów)'., Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016r...
i jego żona posiadają majątek o znacznych rozmiarach (nieruchomości: dom, mieszkanie, zabudowę garażową oraz ruchomości: 8 autobusów i 2 samochody osobowe), wzgląd...