Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

III SA/Wa 1832/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-28

o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970). Urząd przyjął, że na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku środki przyznane nie mogą być zakwalifikowane do grupy...
. zamieszczono postanowienie, zgodnie z którym 'kwota dotacji oznacza sumę wydatków na realizację prac (adaptacja budynku [...]) do wysokości [...] bez podatku VAT...