Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 3499/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

przedmiotowej nieruchomości. Wskazała, że z tytułu użytkowania tej nieruchomości płaci podatki. Dołączyła nakaz płatniczy z 29 stycznia 2015 r., Minister Spraw Wewnętrznych...
a to skarżąca płaci podatki za nieruchomość z której została wymeldowana. Wydane decyzje, są jej zdaniem nieważne i powinny być wyeliminowane. Organ naruszył, zdaniem...

IV SA/Wa 1946/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-26

, 40 zł - gaz, 27 zł wywóz śmieci, 400 zł - paliwo, 110 zł - lekarstwa, ponadto: 332 zł opłata za wodę za okres 3-cy, 3.280 zł opał na zimę, 300 zł podatek...
od nieruchomości - opata roczna, 180 zł ubezpieczenie domu - opłata roczna, 900 zł ubezpieczenie samochodu - opłata oczna);, - wydruki dot. raportów obrotów na rachunku bankowym...

V SA/Wa 562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

, podatek od nieruchomości - 47 zł. Skarżący wyjaśnił, iż świadczenia emerytalne wynoszą netto 2681,61 zł. Wydatki związane z zakupem żywności, ubrań i środków czystości...
o wysokości emerytur, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, rachunki za wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wodę, gaz, prąd i telefon. Skarżący nie nadesłał, pomimo...

V SA/Wa 562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

, światło ... zł, ogrzewanie - ... zł, woda - ... zł, wywóz nieczystości - ... zł, wywóz śmieci - ... zł, podatek od nieruchomości - ... zł. Skarżący wyjaśnił, iż świadczenia...
z ... r. o wartości ... zł., Wraz z dodatkowym oświadczeniem Skarżący nadesłał zaświadczenia o wysokości emerytur, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, rachunki...

V SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

z powodu niemożności uiszczenia, przez niego wpisu. Zauważył także, że współwłasność działki narzuca na współwłaściciela obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości...
skarżący nie udokumentował, że to właśnie jego rodzina, a nie M. M. ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i kto faktycznie zamieszkuje w m. W., przy ul...

IV SA/Wa 636/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

o pow. 298 m2 oraz budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o pow. 137 m2., Wśród comiesięcznych wydatków koniecznych skarżąca wymieniła: podatek od nieruchomości - 90...
formularza wniosku wynika, iż wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości gruntowych o pow. 1483 m2 i 406 m2. Mąż skarżącej - J. R. jest użytkownikiem wieczystym gruntu...

II GZ 535/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

. Skarżący nadesłał też zaświadczenia o wysokości emerytur, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, rachunki za media i inne wydatki dnia codziennego. Skarżący...
, nieruchomość rolną oraz działkę budowlaną, nie posiada natomiast oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Dochody skarżącego i małżonki ze świadczeń emerytalnych...

V SA/Wa 639/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców postanawia: odmówić przyznania prawo pomocy w całości poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego...
) i bieżących (6.000 zł w miesiącu) alimentów., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, że jest właścicielem domu o powierzchni 127 m2. oraz nieruchomości...

V SA/Wa 639/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

[...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawo pomocy w całości poprzez zwolnienie od kosztów...
. jest bezrobotnym i szuka pracy. Ponadto wskazał, że nie posiada oszczędności, majątku ruchomego ani nieruchomości. Dostępne środki finansowe przeznacza na spłatę zaległych...

IV SA/Wa 3540/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.907,25 zł brutto miesięcznie. Poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia skarżącego...
nie ma nieruchomości, zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów. Wydatkuje 450 zł miesięcznie na czynsz za mieszkanie i opłaty za media. Poza tym przeznacza około 150 zł...
1   Następne >   2