Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1763/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

, według sporządzonego przez nią wykazu, obejmują: zakup środków czystości, opłaty za telefon, zakup drewna na opał, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty...
([...] OC za ciągnik oraz [...] za samochód), wydatki określone jako na 'naprawę' - [...] rocznie oraz podatek od nieruchomości z tytułu dzierżawy [...]., Zobowiązana na mocy...

I OSK 344/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

nieruchomością jak właściciel ponosząc przy tym wysokie nakłady pieniężne na remont budynku, płacąc podatek od nieruchomości oraz ponosząc koszty utrzymania ruchomości...
., działało w dobrej wierze i zarządzało przedmiotową nieruchomością jak właściciel ponosząc przy tym wysokie nakłady pieniężne na remont budynku, płacąc podatek...

I SA/Wa 1396/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

2016 r. opłaty - [...] zł, a dochód [...] zł (emerytura), natomiast w marcu 2016 r. opłaty - [...] zł (gaz i I rata podatku od nieruchomości), dochód [...] zł (świadczenie...
na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi...

I SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

jak właściciel ponosząc przy tym wysokie nakłady pieniężne na remont budynku, płacąc podatek od nieruchomości oraz ponosząc koszty utrzymania ruchomości nie dopuszczając...
stanowiącego prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w [...] przy ul. [...], w obrębie ewidencyjnym [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...

I OZ 618/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

), w styczniu 2016 r. opłaty wyniosły 582,20 zł, a dochód 1072 zł (emerytura), natomiast w marcu 2016 r. opłaty wyniosły 379,90 zł (gaz i pierwsza rata podatku od nieruchomości...
. nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP postanawia oddalić zażalenie. S.I. zwróciła...

I SA/Wa 1097/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

[...] zł, podatek od nieruchomości w wysokości [...] zł, zakup leków w wysokości [...] zł oraz na zakup płynu nawozowego i nasion w wysokości [...] zł., Zarządzeniem z dnia...
pozostaje syn., Wnioskodawczyni podała, że utrzymuje się z emerytury w wysokości [...] złotych miesięcznie. Wskazała, że posiada nieruchomość rolną na której znajduje się dom...

I SA/Wa 1091/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-27

podała, że jej wydatki roczne obejmują podatek od nieruchomości ([...]), wywóz śmieci ([...]) oraz ubezpieczenie domu ([...]), zaś wydatki miesięczne: prąd - [...], gaz...
. ok. [...] i posiada oszczędności w wysokości [...] przeznaczone na remont domu (nieruchomość [...] o wartości ok. [...]). W rubryce 'zobowiązania i stałe wydatki' wnioskodawczyni...

II SAB/Wa 27/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz wyciągów z posiadanych rachunków bankowych., W związku z powyższym, wobec braku wystarczających danych do ustalenia...
i dokumentów dotyczących jego sytuacji majątkowej, w tym m.in. do wskazania wszystkich nieruchomości, których jest właścicielem bądź współwłaścicielem, wskazania...

I SA/Wa 1030/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości - Dz. U. Nr 3, poz. 14 ze zm.) nieruchomością pozostawioną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy mógł być również budynek...
., nr [...] w zakresie pkt 2, tj. odmawiającej potwierdzenia C. K. prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez F. K. poza obecnymi granicami RP nieruchomości gruntowych...

I SA/Wa 1180/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

- [...] zł, wywóz śmieci - [...] zł, zakup lekarstw - ok. [...] zł, oraz na zakup żywności - ok. [...] zł. Ponadto, wnioskodawczyni na podatek od nieruchomości...
ok. [...] zł, oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] arów. Innych nieruchomości, zasobów pieniężnych, oszczędności, wierzytelności, papierów wartościowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   16